O-Toro Nigiri

O-Toro Nigiri

Fatty blue fin tuna.

    $18.95